THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC THĂNG LONG 2024

Trung tâm Đào tạo ngắn hạn và Chuyển giao công nghệ - TTC

CHÚNG TÔI LÀ AI?

Trung tâm Đào tạo ngắn hạn và Chuyển giao công nghệ (TTC) được thành lập năm 2021 theo Quyết định số 2111/QĐ-ĐHTL của Hiệu trưởng Trường Đại học Thăng Long.

Hiện nay, chúng tôi hoạt động trong những lĩnh vực như sau:

  • Đào tạo ngắn hạn (trong nước và quốc tế)
  • Chuyển giao công nghệ
  • Kết nối doanh nghiệp
  • Cổng thông tin việc làm sinh viên

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
CỦA CHÚNG TÔI

VÌ SAO NÊN LỰA CHỌN CHÚNG TÔI

Dưới đây là những ưu điểm của TTC - Đại học Thăng Long

ĐỘI NGŨ CỦA CHÚNG TÔI

    Liên hệ với chúng tôi

    Vị trí trung tâm