14/05/2024

[Tọa đàm] Thanh toán quốc tế và Cơ hội nghề nghiệp

  Ngày 10/5/2024, sinh viên trường Đại học Thăng Long đã có cơ hội tham dự một sự kiện tọa đàm đặc biệt với sự tham […]
18/04/2024

TỌA ĐÀM: CÂU CHUYỆN KHỞI NGHIỆP HAMIA EDU – MÔ HÌNH KINH DOANH TRÊN NỀN TẢNG TRỰC TUYẾN

  Chiều ngày 15/04/2024, sinh viên của lớp Quản trị bán hàng, nghiên cứu marketing – trường Đại học Thăng Long đã tham gia buổi toạ […]