THÔNG TIN KHÓA HỌC

1. Các bạn học sinh, sinh viên muốn tìm hiểu về ngôn ngữ, văn hóa, con người Trung Quốc
2. Người lao động muốn tìm kiếm cơ hội làm việc tại các công ty, doanh nghiệp Trung Quốc, hay đơn giản có ý định nhập hàng Trung để kinh doanh buôn bán
3. Người muốn học tiếng Trung nhưng chưa biết nên bắt đầu từ đâu 
Bảng Nội dung học
Bài Nội dung học
1 Ngữ âm tiếng Hán: Thanh mẫu, vận mẫu, thanh điệu (Phần 1). Từ vựng, mẫu câu và hội thoại theo chủ đề: Chào hỏi
2 Ngữ âm tiếng Hán: Thanh mẫu, vận mẫu, thanh điệu (Phần 2). Từ vựng, mẫu câu và hội thoại theo chủ đề: Tiếng Hán không khó lắm
3 Ngữ âm tiếng Hán: Thanh mẫu, vận mẫu, thanh điệu (Phần 3). Từ vựng, mẫu câu và hội thoại theo chủ đề: Ngày mai gặp lại
4 Ngữ âm tiếng Hán: Thanh mẫu, vận mẫu, thanh điệu (Phần 4). Từ vựng, mẫu câu và hội thoại theo chủ đề: Bạn đi đâu?
5 Ngữ âm tiếng Hán: Thanh mẫu, vận mẫu, thanh điệu (Phần 5). Từ vựng, mẫu câu và hội thoại theo chủ đề: Đây là thày giáo Vương
6 Ngữ âm tiếng Hán: Trọng âm của từ (1). Từ vựng, mẫu câu và hội thoại theo chủ đề: Tôi học tiếng Hán.
7 Ngữ âm tiếng Hán: Biến âm của từ (1). Từ vựng, mẫu câu và hội thoại theo chủ đề: Bạn ăn gì
8 Ngữ âm tiếng Hán: Trọng âm của từ (2). Từ vựng, mẫu câu và hội thoại theo chủ đề: Bao nhiêu tiền một cân táo
9 Ngữ âm tiếng Hán: Biến âm của từ (2). Từ vựng, mẫu câu và hội thoại theo chủ đề: Tôi đổi Nhân dân tệ
10 Ngữ pháp tiếng Hán: Trật tự các thành phần câu; Câu vị ngữ động từ; Cách đọc số hiệu. Từ vựng, mẫu câu và hội thoại theo chủ đề: Anh ấy sống ở đâu?
11 Ngữ pháp tiếng Hán: Câu nghi vấn (1) dùng trợ từ “吗”;Trạng ngữ; Phó từ “也” và “都”. Từ vựng, mẫu câu và hội thoại theo chủ đề: Chúng tôi đều là lưu học sinh.
12 Ngữ pháp tiếng Hán: Câu nghi vấn (2) dùng đại từ nghi vấn; Định ngữ và trợ từ kết cấu “的”. Từ vựng, mẫu câu và hội thoại theo chủ đề: Bạn học ở đâu?
13 Ngữ pháp tiếng Hán: Cách miêu tả và đánh giá dùng câu vị ngữ tính từ; Câu nghi vấn chính phản; Từ tổ chữ “的”. Từ vựng, mẫu câu và hội thoại theo chủ đề: Đây có phải là thuốc bắc không?
14 Ngữ pháp tiếng Hán: Câu vị ngữ chủ vị; Câu hỏi lựa chọn; Câu hỏi tỉnh lược. Từ vựng, mẫu câu và hội thoại theo chủ đề: Xe của bạn là xe mới hay xe cũ?
15 Ngữ pháp tiếng Hán: Câu chữ “有”; Cách biểu đạt số đếm; Cách hỏi và biểu đạt số lượng. Từ vựng, mẫu câu và hội thoại theo chủ đề: Công ty của các bạn có bao nhiêu nhân viên.
- Ngày khai giảng (dự kiến): 23/10/2023
- Thời gian học: 18h30 - 20h00, Thứ 2-4-6
- Địa điểm: Online (Zoom) hoặc Offline - Đại học Thăng Long

HỌC PHÍ

Học phí: 2.000.000đ

Ưu đãi:

  • Giảm 5% cho học viên đóng trước ngày 24/08/2023
  • Giảm 5% cho học viên đăng ký học từ 02 người trở lên

    ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN NGAY

    Bạn muốn đăng ký học thử khóa học nào

    Bạn muốn học Online (qua Zoom) hay Offline